Öğretmenler için öneriler

Hikayelerde ünlü bilim adamlarının hayatından kesitlere yer verilmiştir.  Literatürde Cazip Ayrıntılar (Seductive Details) adı verilen bu tür hikâyeler ile ders içerisinde öğrencinin dikkatinin çekilmesi amaçlanmıştır. Hikâye içerisinde ders konusundan veya materyalin diğer kısımlarıyla ilişkisiz olarak bilim insanının hayatından ilginç kesitler verilmiştir.

Magazin bölümü bilim insanlarının hayatlarından kesitler sunmayı amaçlamaktadır. Bu bölümde sunulacak kesitler, bilim insanlarının bilimsel çalışmalarından bağımsız olarak onların günlük yaşamlarını yansıtabilir ya da dolaylı olarak bilim insanının keşifleri ile ilişkili olabilir. Bu hikâyelerle öğrencinin bilim insanının bilimsel çalışmalarından ayrı olarak da bir yaşamı olduğunu görmesi ve bu sayede bilim insanına insani özellikler yüklemesi sağlanabilir. Bunun yanı sıra, bilim insanına ait farklı hikâyelerin sunulması öğrencilerin derse ilgisini çekebilir. Derse ilginin azaldığı durumlarda, konunun dışına çıkmadan öğrencilerin dikkatlerini toplayabileceği bir dinlenme arası olarak kullanılabilir.

Bilim tarihi bilim insanlarının bir birey olarak özelliklerini içeren hikâyeler sunmaktadır. Öğrencilerin bilim insanlarına mesafeli duruşu ve onları erişilemez olarak görmesi derse katılımda etkili olabilir. Bilim insanlarının içinde yaşadığımız toplumdaki her birey gibi yaşadıkları hayatta iyi ve kötü günler olmuştur. Öğretmenin derslerinde uygun zamanlarda kısa hikayeler halinde bilim insanlarının iyi ve kötü özelliklerini anlatması öğrencilerin kendileri ile özdeşleştirebilirler. Bu şekilde öğrencinin derslerde çekinmeden fikirlerini söyleyebilmesinde etkili olabilmektedir. Aynı zamanda öğrenci bireysel özelliklerinden dolayı bilim insanı olamayacağı imajından uzaklaşması sağlanabilir.

Öğrencilerin dikkatini ve derse olan ilgilerini devamlı canlı tutmak için ilgili bilim insanlarının hayat hikâyelerinin kullanılması önerilmektedir. Bilindiği gibi öğrencilerin 45 dk. boyunca dikkatleri dağılmadan dersi dinlemeleri imkansızdır. Bu nedenle ilgili bilim insanının hayat hikâyesinden çeşitli magazinsel yönlerinin anlatılması, öğrencilerin dersten uzak olmayan bir konu ile dinlenmelerini sağlayacaktır. Yukarıda yer alan hikâye ayrıca bilim insanlarının da yaşamlarında sıkıntı ve zorluklar yaşayabildiklerinin bilinmesi öğrencilerin bilim insanı olmayı ulaşılmaz bir hayal olarak görmelerindeki ön yargıyı kırmada yardımcı olacaktır. Bu noktada öğrencilerin, bilim insanı ile kendileri arasında benzerlikler kurmasını sağlamasını yardımcı olacaktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir