Gram Boyama Tekniği

Hans Christian Gram, Berlin hastanesinin morgunda çalışırken kendi adına vereceği boyama tekniğini keşfetmiştir. Zatüre dolayısı ile hayatını kaybeden hastaların akciğer dokularından aldığı örnekleri geliştirdiği Gram boyama tekniği aracılığı gözlemleyebilmiştir. Boyamanın ardından bakterileri iki kategoriye ayırmıştır.  Mavi olanlar (gram pozitif) ve Kırmızı (Gram negatif) olanlar. Bu teknik bugün halen bakterilerin gruplandırmasında kullanılan en yaygın ve etkili tekniktir.

Bakterilerin hücre duvarlarındaki yapısal farklılıkları dikkate alarak geliştirilen teknikte, bakterinin boyama sonrası vereceği tepki onun hücre duvarının kimyasal yapısına bağlıdır. Gram (+) bakteriler,  kristal viyole boyasını tutan peptidoglikoz yapıda bir hücre duvarına sahiptir. Hücre duvarının ağsı ve kat kat peptidoglikandan oluşan bu yapısı, boya parçacıklarını tutar. Gram (-) bakteriler ise ince bir peptidoglikan katmanında oluşur ve boyaları tutmamaktadır. Bu bakterilerde aynı zamanda yağ yapısında ikinci bir dış zar bulunmaktadır. Bir dizi işlemin sonunda preparat distile su ile yıkandığında eğer boya akmazsa mavi mor bir renk almaktadır.

Şekil: Gram (+) ve Gram (-) bakterilerin hücre duvar yapısı

Öğretmenler için öneriler

Bilimsel kavramların ortaya çıkışında bilim insanlarının kullandıkları bilimsel yöntemin önemli rolü olmuştur. Tarihi süreçte farklı bilim insanlarının farklı bilimsel yöntemler kullandıkları görülebilmektedir. Yukarıdaki hikâyede Hans Gram’ın bakteriler gruplamada kullandığı ve geliştirdiği bir teknik olan gram boyama tekniği anlatılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde öğrencilerin sadece bilimsel sonuçları değil bu sonuçlara götüren bilimsel yöntemlerin de farkında olması amaçlanmıştır. Öğrencilere bu farkındalığı kazandırmak için bilim insanının kullandığı yöntem sınıf koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Yöntemin basamakları öğrencilerin araştırmaları istenerek bu boyama tekniğini uygulamaları istenebilir. Böylece öğretim programında yer alan BAS 7 kazanımı kazandırılmasına yardımcı olunacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir